COMUNICAT


 

Reprezentantii ASPMD participa Joi, 14 iulie 2016, începând cu orele 10.30, la Teatrul Restaurant Elisabeta, din Bucureşti, bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 3., va avea loc lansarea versiunii în limba română a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România”, ediţia a-XIV-a, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR.

 

Potrivit cutumei, volumul înglobează cele mai cuprinzătoare, ample şi aprofundate evaluări, analize şi proiecţii referitoare la sectorul de IMM-uri, care are contribuţie determinată la generarea de locuri de muncă şi de PIB în România.

 

În conceperea şi elaborarea Cartei Albe a IMM-urilor  din România în 2016, pe lângă problematica specifică IMM-urilor şi situaţia economico-socială-naţională, s-au avut în vedere şi prevederile Programului Guvernului de tehnocraţi aprobat de Parlamentul României pentru 2016, Strategiei UE 2020, Programul în UE de finanţare 2014-2020 şi a Small Business Act, principalele documente strategice ale UE care marchează major evoluţia IMM-urilor din Europa şi implicit din România.

 

La fel ca în anul 2015, actualul raport de cercetare se rezumă numai la analiza IMM-urilor pe baza intervievării în primăvara anului 2016, a întreprinzătorilor şi managerilor din IMM-uri – 1096 – renunţând la analizele pe bază de bilanţuri, datorită neobţinerii acestora  în timp util, de la Ministerul Finanţelor Publice.

 

Ediţia 2016 a Cartei Albe a IMM-urilor cuprinde următoarele principale categorii de analize:

  1. evaluarea şi examinarea aprofundatăa situaţiei IMM-urilor din România pentru anul 2016 la nivel naţional, regional, sectorial şi judeţean
  2. studiereaIMM-urilor şi a celorlalte întreprinderi din România, cu accent asupra recentelor performanţe:
  3. reliefarea esenţializată a problematicii IMM-urilor, fiecare capitol finalizându-se cu o selecţie de aspecte semnificative
  4. proiectarea în finalul lucrării a unui set de priorităţi şi modalităţi strategice şi tacticeîn vederea eliminării/diminuării principalelor dificultăţi cu care se confruntă sectorul IMM-urile din România, diminuării impactului ameninţărilor contextuale şi valorificării la un nivel ridicat a oportunităţilor economice naţionale şi internaţionale.

 

Grupurile ţintă cărora le este destinat raportul de cercetare încorporat în Carta Albă a IMM-urilor 2016 sunt:

  • întreprinzătorii şi managerii din IMM-uri, care pot utiliza numeroasele informaţii privind mediul intreprenorial şi bunele practici manageriale, în vederea creşterii funcţionalităţii şi performanţelor firmelor în care lucrează;
  • organismele administraţiei centrale şi locale cu atribuţii în domeniul economic;
  • organizaţiile de IMM-uri, celelalte organizaţii patronale şi sindicale naţionale, de ramură şi locale ş.a.;
  • liderii politici la nivel naţional, regional şi local, interesaţi în realizarea unui mediu de afaceri favorizant agenţilor economici;
  • mass-mediei naţionale, regionale şi judeţene care abordează problematica economico-socială;
  • organizaţiile şi organismele internaţionale interesate de starea şi evoluţia mediului de afaceri din România, de evoluţia performanţelor IMM-urilor şi ale economiei României.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *