Daily Archives: January 14, 2017


Convocator Adunare Generală a Asociaților  – în data de 09.02.2017, ora 10.00   Subscrisa “Asociaţia de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat (A.S.P.M.D.)”, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Simion Constantin, În baza prevederilor art. 16 si urmatoarele din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 09.02.2017, ora 10.00, […]

Adunarea Generală a Membrilor ASPMD