Adunarea Generală a Membrilor ASPMD


Convocator Adunare Generală a Asociaților

 – în data de 09.02.2017, ora 10.00

 

Subscrisa “Asociaţia de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat (A.S.P.M.D.), prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Simion Constantin,

În baza prevederilor art. 16 si urmatoarele din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

Convoacă

Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 09.02.2017, ora 10.00, în sala “Al. Ioan Cuza”

din incinta Centrului Incubator de Afaceri -CIAf , sos. Oltenitei nr.225 A, sector 4, cu următoarea

                                      ORDINE DE ZI

 

  1. Darea de seama privind activitatea ASPMD in 2016.
  2. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016.
  3. Aprobarea modificarii Statutului ASPMD.
  4. Validarea membrilor noi.
  5. Validarea excluderii membrilor (conform art.20 din Statut).
  6. Alegerea Presedintelui si a Consiliului Director.
  7. Mandatarea Presedintelui ASPMD pentru a reprezenta asociatia in relatiile cu tertii.
  8. Diverse

 

PREŞEDINTE ASPMD

Constantin SIMION

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *