Comunicat


Consiliul Director al ASPMD a analizat cu atenţie proiectul de Ordin al ministrului apărării naționale pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari

aflat în dezbatere publică şi a formulat observaţiile şi propunerile pe care vi le tansmitem anexate.

Menţionăm că în opinia noastră, în forma actuală, ordinul nu asigură aplicarea în bune condiţii a legii.

Vă asigurăm de aleasa noastră consideraţie şi de întreaga disponibilitate a ASPMD

pentru o colaborare permanentă, în toate domeniile de interes ale apărării naţionale.

Cu deosibită considerație,

Președinte ASPMD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *