Istoric


Asociaţia de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat (A.S.P.M.D.) a fost înfiinţata în anul 2005, ca raspuns la necesitatea accelerarii procesului de reconversie profesionala si integrare in societatea civila a personalului militar disponibilizat sau trecut in rezerva.

Misiune

Asociaţia de Sprijin a Personalului Militar Disponibilizat (A.S.P.M.D.)  este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, constituită prin asocierea liberă a personalului militar disponibilizat sau trecut in rezervă de către Ministerul Administraţiei si Internelor,  Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie si Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale precum si a altor persoane fizice si juridice din România, care doresc sa participe la desfăşurarea unor activităţi de interes general si comunitar, în concordanţă cu scopurile şi obiectivele asociaţiei.

Alaturi de celelalte organizatii neguvernamentale, A.S.P.M.D. contribuie la largirea si consolidarea cadrului democratic de dezvoltare a României, la întărirea sectorului neguvernamental, apărarea drepturilor civice si reprezentarea intereselor membrilor sai.

Obiectivele A.S.P.M.D.:

 • Asigurarea si integrarea activitatii asociatiei si intereselor membrilor sai in mediul economic si social-politic;
 • Dezvoltarea si consolidarea relaţiilor cu autorităţile administrative, instituţiile publice si alte  organizaţii neguvernamentale, din tara si strainatate;
 • Promovarea unor programe/proiecte de reconversie profesionala si stimularea liberei iniţiative economice a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă si a familiilor acestuia.
 • Susţinerea personalului disponibilizat sau trecut în rezervă, in scopul integrării cat mai rapide a acestuia in viata economico-sociala.
 • Realizarea unui dialog social permanent cu autorităţile/instituţiile publice implicate in procesul de disponibilizare si reorientare profesionala a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă.
 • Desfăşurarea unor activităţi de consiliere si îndrumare a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă, in funcţie de opţiuni si abilitati, avându-se in vedere impactul psihologic al schimbării statutului social al acestuia;
 • Implementarea unor programe umanitare de asistenta sociala si ingrijire medicala;
 • Consilierea si instruirea antreprenorială pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii.
 • Editarea, tipărirea si difuzarea de publicaţii specifice, precum şi organizarea de conferinţe şi cursuri de pregătire, in vederea lansarii intr-o nouă carieră a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă.
 • Promovarea drepturilor omului si educaţiei civice.;
 • Participarea la actiuni culturale, turistice, ecologice si de protecie a monumentelor istorice;
 • Participarea la elaborarea unor proiecte legislative care sa asigure protecţia economico- socială a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă si a familiilor acestuia;
 • Participarea, cu personal calificat, la acţiuni de limitare si înlăturare a urmărilor unor situaţii de urgenta civila (inundatii, cutremure, etc.);

Initierea unor actiuni comune cu asociatii sau organizatii similare, din statele membrea NATO, tarile vecine si altre state, in scopul armonizarii si promovarii intereselor specifice membrilor sai.

Proiecte realizate

 • Înfiinţarea si administrarea centrului-incubator de afaceri dedicat personalului militar disponibilizat” CIAf” – Sos .Oltenitei 225 A;
 • Susţinerea personalului disponibilizat sau trecut în rezervă, in scopul integrării cat mai rapide a acestuia in viata economico-sociala.
 • Desfăşurarea unor activităţi de consiliere si îndrumare a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă, sau a familiilor acestora, in funcţie de opţiuni si abilitati, avându-se in vedere impactul psihologic al schimbării statutului social al acestuia;
 • Implementarea unor programe umanitare de asistenta sociala si ingrijire medicala(Centrul Medical Sf.Luca, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 4);
 • Realizarea unui dialog social permanent cu autorităţile/instituţiile publice implicate in procesul de disponibilizare si reorientare profesionala a personalului disponibilizat sau trecut în rezervă(MapN).
 • Derularea unor campanii publice pentru obtinerea unor fonduri/ sprijin in vederea atingerii obiectivelor asociatiei;
 • Participarea la programe de instruire si reconversie profesionala- participare in colaborare cu CIOR, UNAP;
 • Realizarea unor campanii de informare si consiliere pe domeniul pensiilor;
 • Înfiinţarea si administrarea unor centre de recuperare socio-medicala si de recreere (am depus un memoriu cu proiect pentru un asemenea centru dar nu am primit raspuns de la MapN).
 • Depunerea cererilor de finantare prin fonduri europene:
  1. PODCA/FSE – Cresterea capacitatii administrative a Asociatiei de Sprijin a Personalului Militar  Disponibilizat de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania ;
  2. Programul de învăţarepe tot parcursul vieţiiFormular
   2011 KA1-ECET Apel pentru propuneri

 

Surse de finantare

 • cotizaţii membri;
 • donatii, sponsorizari;
 • resurse de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, conform OG 26/2000, art.46;
 • initierea de proiecte, spre finantare prin programe/campanii nationale si internationale.
 • desfasurarea activităţilor de consultanta si training;

 

 Pentru punerea in aplicare a acestor obiective A.S.P.M.D. a desfăşurat  următoarele:

 

 • Avem 22 filiale in orase si municipii, organizate pe euroregiuni;
 • Suntem membrii ai Confederatiei patronale „CONCORDIA” cu statut de Vicepresedinte;
 • Realizam managementul Centrului Incubator de Afaceri- CIAf;
 • Suntem acreditati de Parlamentul Romaniei;
 • Suntem membrii CIOR;
 • Suntem membrii fondatori ai Federatiei Militarilor din Romania;
 • Colaboram cu conducerea Ministerului Administraţiei si Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie si Pază, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale referitoare la organizarea şi desfăşurarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative in randul personalului militar disponibilizat sau trecut în rezervă si a familiilor acestuia.
 • Realizam continuu schimburi de date şi informaţii de interes cu organizaţii/asociaţii din ţară şi străinătate.
 • Am efectuat/efectuam activitati de asistenta umanitara/sociala la persoanele varstnice atat pentru membrii ASPMD si familiile acestora, precum si altor entitati juridice si fizice din Romania ;
 • Suntem parteneri de dialog in cadrul comisiilor de buget finante, juridic, munca, aparare si ordine publica din Senat si Camera Deputatilor, precum si la nivelul Ministerelor;
 • Suntem implicati in elaborarea unor programe/ proiecte pentru infiintarea centrelor de asistenta pentru persoanele varstnice :
 • Crearea propriilor mijloace de informare ( pentru o comunicare oportună şi in timp real cu membrii A.S.P.M.D}.
 • Infiinţarea unor organisme proprii de protecţie si asistenta socială a membrilor S.P.M.D.
 • Infiintarea de noi organisme proprii de finantare.
 • Realizarea unor cabinete medicale sociale;
 • Consilierea gratuita pentru pensionari , in domeniul pensiilor.